MRA - MAGIC-Gala

Thommy Ten & Amélie van Tass - Weltmeister Mentalmagie

Wolfgang Moser - Vizeweltmeister Parlour Magie

Magic Christian - 3-facher Weltmeister Manipulation

Norbert Ferré (F) - Weltmeister Manipulation

Otto Wessely (F) - Silberner Clown Montreux


Durch das Programm führt Publikumsliebling Tricky Niki 

Ticket-Verfügbarkeit